25 Січ 2020
Оксані та Наталії Мусієнко

Колектив Дніпровської Центральної міської бібліотеки та її читачі щиро дякують Оксані Мусієнко – професорці, українській кінознавчині, педагогині Київського Національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, заслуженій діячці мистецтв України та Наталії Мусієнко  культурологині, філософині, теоретикині і практикині культурної дипломатії, заслуженій діячці мистецтв України (2018), голові Всеукраїнської громадської організації «Українське фулбрайтівське коло» за книги «Модернізм & авангард: єдність протилежностей. Кінематограф XX століття», «Українське кіно: тексти і контексти», «Мусієнко Оксана Станіславівна. Матеріали до біографії», подаровані до фонду бібліотеки.

Мусієнко, О. С.

Українське кіно: тексти і контекст. – Глобус-Прес, 2009. – 432с. 148 арк. іл.

ISBN 978-916-830-474-1

В книзі відомого кінознавця і педагога О.С. Мусієнко вперше проаналізовано історію українського кіно в його тісному зв'язку з вітчизняною та зарубіжною культурою. Психологічні портрети визначних митців світу, Їх взаємовпливи та співпраця позначені оригінальним баченням автора, основаним на особистому спілкуванні з багатьма з них, що робить книгу цікавою як фахівцям, так і широкому колу читачів.


Мусієнко Оксана Станіславівна : матеріали до біографії / авт.-упоряд.: Н. Мусієнко за участі Н. Казакової ; бібліогр. ред. Н. Казакова; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. - К.: Логос, 2014. – 220с.

ISBN 978-966-171-825-7

Науково-довідкове бібліографічне видання «Мусієнко Оксана Станіславівна : матеріали до біографії» презентує науковий і творчий доробок відомого українського кінознавця і педагога за більш ніж півстоліття. Автор вступної статті  культуролог і кінознавець В. Скуратівський. Автор-упорядник  культуролог та кінознавець Н. Мусієнко. Стаття про президентство О. Мусієнко на фестивалі «Кришталеві джерела» кінознавця та педагога В. Слободян, есей О. Мусієнко про подаровані книжки та дарувальників, додатки.

Видання розраховано на науковців, а також студентів, аспірантів кінознавчого та культурологічного профілю та всіх, хто цікавиться сучасними науковими розвідками з історії світового та українського кіно.


Мусієнко О. С.

Модернізм & авангард: єдність протилежностей. Кінематограф ХХ століття / Оксана Мусієнко. Київ: Логос, 2018. - 400с.: 40 арк. іл.

ISBN 978-617-7446-52-0.

У книзі відомого кінознавця і педагога Мусієнко Оксани Станіславівни розглядаються такі визначальні напрями у світовому мистецтві ХХ століття, як модернізм та авангарду взаємодії та протистоянні. Особливий акцент робиться наїхніх рефлексіях в українському кінематографі 20-х, а також трагічних змінах тоталітарної доби. Український кінематограф аналізується як невід'ємна важлива частина європейського і світового кінопроцесу.

Поряд з узагальненими, масштабними «пейзажами» мистецького простору 10-20-х років минулого століття на сторінках книги подаються «крупні плани» кіномитців, що найбільш репрезентативно представляли як авангард, так і модернізм. Попри те, що так би мовити класичні форми модернізму та авангарду відійшли в минуле, тенденції, ними започатковані, знаходять свій прояв і в сучасних екранних творах.