28 Січ 2020
Першому Музею АТО

Дніпровська Центральна міська бібліотека щиро дякує Першому Музею АТО Дніпро / Ukraine’s first ATO Museum за чудові книги, подаровані до фонду бібліотеки.


Коляда І. А., Коляда С. Ю., Кирієнко О. Ю.

Пилип Орлик / Ігор Коляда, Світлана Коляда, Олександр Кирієнко; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків: Фоліо, 2019. – 121с.: іл. – (Знамениті українці).

ISBN 978-966-03-8823-9.

Пилип Степанович Орлик (1672–1742) – військовий і політичний діяч, дипломат, гетьман України в еміграції, сподвижник І. Мазепи і продовжувач його справи у боротьбі за державний суверенітет Гетьманщини. Автор «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького». Він став символом нескореності й боротьби за волю свого народу. Навряд чи якась національна справа мала такого освіченого, талановитого й вірного її представника, як Пилип Орлик. Діяльність гетьмана, безперечно, становить одну з найважливіших сторінок державної та військової історії України.


Кудрін О.

Ліна Костенко / Олег Кудрін; пер. з рос. В. С. Бойка; худож.-оформлювач О. А. Гуталова-Мєшкова. – Харків: Фоліо, 2019. – 120с. – (Знамениті українці).

ISBN 978-966-03-8824-6.

Ліна Костенко (1930 р. н.) – видатна українська письменниця, лауреат багатьох премій і відзнак, представник покоління «шістдесятників». Здолавши усі труднощі й заборони, її твори знайшли шлях до свого читача, назавжди оселилися у його серці і стали класикою української літератури.

Попри те, що поезії та проза Ліни Костенко перекладені багатьма мовами і відомі далеко за межами України, про саму письменницю відомо небагато, адже вона надає перевагу більш усамітненому способу життя. Ця книжка – спроба глибше пізнати поетесу як дитину, студентку, дружину і маму, громадянина і патріота своєї країни, просто Людину зі своїми думками, хвилюванням, радощами і болем. Це – спроба осягнути її шлях, щоб краще зрозуміти глибоку суть шедеврів, створених Ліною Костенко.


Коломиец Р. Г.

Остап Вишня / Р.Г. Коломиец; пер. с укр. яз. М. П. Згурской; худож.-оформитель С. Н. Кошелева. — Харьков: Фолио, 2018. — 120с. — (Знаменитые украинцы).

ISBN 978-966-03-8090-5.

Остап Вишня (Павел Михайлович Губенко) — непревзойденный мастер сатирической прозы, целитель словом, гуманист, писатель от народа и для народа, который, проживая вместе с ним бурные и тяжелые годы советской действительности, умел через фельетон и юмор дарить ему надежду и чувство единства. Он изобрел новый жанр юмористической прозы, — усмешки, — которые разошлись анекдотами... Вишня мог только писать — сквозь строки намекая на недостатки бытия. Это стоило ему свободы и почти жизни, но в обмен подарило непреходящую любовь и глубокое уважение читателя, и их не смогли уничтожить даже ненавистные писателю его просоветские произведения...

Остап Вишня (справжнє ім'я — Павло Михайлович Губенко) — неперевершений майстер сатиричної прози, письменник від народу і для народу, що, проживаючи разом із ним бурхливі й найтяжчі роки радянської дійсності, зумів через фейлетон та гумор дарувати надію, почуття єдності й близькості порозуміння. Він винайшов новий жанр гумористичної прози — усмішки. І вони, Вишневі, розійшлися анекдотами в читацькому середовищі... Людина з загостреним почуттям українськості, письменник болів душею за своїх рідних «чухраїнців», за жартом приховуючи розпач і біль від безсилля щось змінити. Міг лишень писати — крізь рядки натякаючи на вади дійсності, що коштувало йому свободи і майже життя, але в обмін на те подарувало неминущу любов і повагу українського читача, яку не змогли знищити навіть гидкі совісті письменника контроверсні «антиупівські» твори...


Коляда И. А., Коляда Ю.И.

Павел Тычина / Игорь Коляда, Юлия Коляда; пер. сукр. яз. М. П. Згурской; худож.-оформитель С.Н. Кошелева. — Харьков: Фолио, 2018. — 127с. — (Знаменитые украинцы).

ISBN 978-966-03-8541-2

Павел Григорьевич Тычина (1891—1967) вошел в историю нашей культуры как поэт-новатор, романтик, автор непревзойденных «Солнечных кларнетов», переводчик, ученый, музыкант, художник. Он обогатил украинский язык более чем 1500 неологизмами, которые внесены в современные словари. Научил чувствовать в поэзии музыку и мыслить образами, говорил со Вселенной языком родной украинской земли. И в то же время он был человеком, о котором Василий Стус написал: «Феномен Тычины —феномен эпохи. Его судьба свидетельствует: поэт жил во время, которое превратило гения в шута. И поэт согласился на эту роль... став шутом при дворе кровавого короля...».

Павло Григорович Тичина (1891—1967) увійшов в історію нашої культури як поет-новатор, романтик, співець Весни, автор неперевершених «Сонячних кларнетів», перекладач, богослов, науковець, музикант, художник. Він збагатив українську мову понад 1500 неологізмами, які внесені до сучасних словників. Навчив відчувати в поезії музику та мислити образами, говорив до Всесвіту мовою рідної української землі. Ї водночас він був людиною, про яку Василь Стус написав: «Феномен Тичини — феномен доби. Його доля свідчитиме: поет жив у час, що заправив генія на роль блазня. І поет погодився на цю роль... ставши блазнем при дворі кривавого короля...»


Коломиец Р. Г.

Марк Кропивницкий / Ростислав Коломиец; пер. с укр. яз. М.П. Згурской; худож.-оформитель С. Н. Кошелева. — Харьков: Фолио, 2018. — 120с.: ил. — (Знаменитые украинцы).

ISBN 978-966-03-8544-3

Основатель украинского профессионального театра Марк Кропивницкий (1840—1910) был на редкость одаренным человеком. Он сочинил более 40 пьес, создал первый национальный профессиональный театр в Восточной Украине (прославленный театр корифеев), воспитал целое поколение украинских актеров-профессионалов. Его замечательные актерские данные (сыграл более 500 ролей) дополнялись прекрасным голосом — высоким басом. Кроме того, Марк Лукич написал мелодии для многих пьес, хорошо разбирался в изобразительном искусстве (это позволяло ему управлять созданием декораций), был тонким и наблюдательным психологом, что постоянно проявлялось в его работе как режиссера. Еще при жизни Кропивницкого называли «отцом украинского театра», «украинским Мольером» и «украинским Шекспиром», а его прогрессивные идеи актуальны и в наше время.

Фундатор українського професійного театру Марко Кропивницький (1840—1910) був на рідкість обдарованою людиною. Він створив понад 40 п'єс, заснував перший національний професійний театр на теренах Східної України (уславлений театр корифеїв), виховав ціле покоління українських акторів-професіоналів. Його чудові акторські дані (зіграв більше 500 ролей) доповнювалися прекрасним голосом — високим басом. Крім того, Марко Лукич написав мелодії для багатьох п'єс, розумівся на образотворчому мистецтві (це, зокрема, дозволяло йому керувати створенням декорацій), був тонким і спостережливим психологом, що постійно проявлялося у його роботі як режисера. Ще за життя Кропивницького називали «батьком українського театру», «українським Мольєром» і «українським Шекспіром», а його прогресивні ідеї актуальні й у наш час.


Климончук О.

Любомир Гузар / Оксана Климончук; літ. ред. В. Ільченко; передмова В. Є. Єленського; худож.-оформлювач О. А. Гугалова-Меєшкова. — Харків: Фоліо, 2019. — 121с.: іл. — (Знамениті українці).

ISBN 978-966-03-8821-5

Блаженніший Любомир Гузар — український релігійний діяч, патріарх предстоятель Української греко-католицької церкви, яку очолював протягом 10 років. За цей час зумів перенести осередок зі Львова до столиці, надавши конфесії загальноукраїнського масштабу. У 2005 році був одним із кандидатів на ватиканський престол. Він став першим главою в історії УГКЦ, який добровільно зрікся своїх повноважень. Його за життя визнали великим, проте немає такого мірила, яким би можна було осягнути вплив Блаженнішого Любомира на порозуміння між християнами, на самоусвідомлення українського суспільства, зрештою, на ті події кінця ХХ — початку ХХІ століття, що створили сучасну Україну.


Шапошникова Е. А.

Иван Багряный / Елена Шапошникова; пер. с укр. яз. А. А. Ломаки; худож.-оформитель С. Н. Кошелева. — Харьков: Фолио, 2018. — 121 с.: ил. — (Знаменитые украинцы).

ISBN 978-966-03-8543-6

Жизненный путь Ивана Багряного (1906—1963; настоящая фамилия — Лозовягин), лауреата Шевченковской премии 1992 года, был преисполнен протеста против всего лицемерного и фальшивого в советской действительности. В 1932 году он был арестован и сослан на Дальний Восток. И повсюду — в камерах, лагерях, а затем в эмиграции — этот талантливый украинский писатель, поэт, публицист, политик подвергался травле только потому, что всем сердцем любил Украину и открыто выражал это чувство в своих произведениях.

«Националист», «антисоветчик», «ура-патриот» — из-за таких и подобных политических штампов Иван Багряный до сих пор не оценен должным образом как мыслитель мирового маштаба, как мыслитель мирового масштаба, романы которого поднимают ряд «вечных тем» — жизни и смерти, создания и разрушения, верности и предательства, свободы и рабства, любви, безумия, героизма, веры.

Життєвий шлях Івана Багряного (1906—1963; справжнє прізвище — Лозов'ягін), лауреата Шевченківської премії 1992 року, був сповнений спротиву всьому фальшивому й фоблудному в радянській дійсності. Митця було ув'язнено, заслано до Далекого Сходу. І всюди — в камерах, таборах, а потім в еміграції – цей талановитий український письменник, поет, публіцист, політик зазнав безліч цькувань лише через те, що усім серцем любив свою Вітчизну.

«Націоналіст», «антисовєтчик», «ура-патріот»  — через такі та подібні політичні штампи письменника і нині належним чином не поціновано як мислителя світового масштабу, романи якого порушують низку «вічних тем» — життя і смерті, творення й руйнації, вірності і зради, свободи й рабства, кохання, божевілля, героїзму, віри.


Панасенко Т. М.

Иван Котляревский / Т. М. Панасенко; пер. с укр. яз. М. П. Згурской; худож.-оформитель Э. А. Балула. — Харьков: Фолио, 2018. — 126 с.: ил.

ISBN 978-966-03-8540-5

«Получил три венца: на поле битвы как добрый воин; в мирной общественной жизни как заботливый воспитатель многих достойных сынов Отечества; на ниве литературы как пламенный любитель языка родного ему, им созданного...» — говорил об Иване Котляревском (1769-1838) его первый биограф С. Стеблин-Каминский. Бессмертная «Энеида» и вечно юная «Наталка Полтавка» со временем не тускнеют и не теряются, а зачаровывают новых читатели. Имя их автора, основателя и первого классика новой украинской литературы, навсегда вписано в историю украинской и мировой культуры.

«Здобув три вінці: на полі битви, як добрий воїн; на шляху мирного громадянського життя, як дбайливий вихователь багатьох гідних синів вітчизни; на ниві літератури, як полум'яний любитель мови рідної йому, їм створеної...» — говорив про Івана Котляревського (1769—1838) його перший біограф С. Стеблін-Камінський: Безсмертна «Енеїда» й вічно юна «Наталка Полтавка» з часом не тьмяніють і не губляться, а зачаровують нових читачів. Ім'я їхнього автора, основоположника й першого класика нової української літератури, назавжди вписане в історію української і світової культури.


Загребельний М. П.

Сергій Параджанов / М. Загребельний. — Київ: ДАК «Укрвидавполіграфія», 2018. — 128с.

ISBN 978-966-97592-5-2

Сергій Параджанов (1924-1990) — особистість непересічна в усьому, починаючи з походження (в енциклопедичному словнику його називають «грузинським і українським режисером вірменського походження») і закінчуючи усім його життям. У середині 1960-х він увірвався в світовий кінематограф фільмом «Тіні забутих предків», і з того часу про нього не припиняють говорити. Ексцентричний, непередбачуваний, епатажний Параджанов не бажав і не міг жити «за правилами». Зрозуміло, що багатьом це не подобалось. Як сказав сам режисер, влада викреслила його з життя на 15 років — його то саджали до в'язниці, то просто не давали працювати. І все-таки він вижив і продовжив творити.


Загребельный М. П.

Богдан Ступка / М. П. Загребельный. — Киев: ГАК «Укриздатполиграфия», 2018. — 128с.

ISBN 978-966-97592-2-1

Ричард Ш и король Лир, гетман Мазепа и Тевье—молочник, Леонид Брежнев и Тарас Бульба... Это лишь небольшой перечень ролей, которые сыграл в театре и кино Богдан Ступка (1941—2012) — выдающийся украинский актер, лауреат многих премий, народный артист УССР (1980) и СССР (1991), Герой Украины (2011), кавалер ордена Ярослава Мудрого У степени. В Голливуде его сравнивают с Робертом де Ниро и Аль Пачино. В Польше и России считают своей звездой, феноменом, который рождается раз в столетие, на что Богдан Сильвестрович отвечал: «Я — украинский актер! Я работаю, а люди называют это феноменом. Надо работать и честно относиться к работе. Выйти на сцену и сыграть лучше всех...».


Тома Л. В.

Петро Конашевич Сагайдачний / Леонід Тома; худож.-оформлювач С. М. Кошелєва. — Харків: Фоліо, 2018. — 119с.: іл. — (Знамениті українці).

ISBN 978-966-03-8452-1

Петро Конашевич Сагайдачний (1570—1622) увійшов в історію як один з найвизначніших козацьких гетьманів Війська Запорозького, видатний полководець, державний діяч, дипломат, захисник української культури її духовності. Завдяки його діяльності козацьке військо перетворилося на регулярне військове формування. Перемоги Сагайдачного в походах до Криму і Туреччини сприяли зростанню міжнародного і значення українського козацтва. Визначну роль відігравав гетьман і в Хотинській війні 1620—1621 років. Під час Хотинської битви Сагайдачний очолював 40-тисячне козацьке військо. Перемога в ній зупинила наступ Османської імперії на Європу. Ї в цьому неперевершена заслуга Петра Конашевича Сагайдачного — звитяжного лицаря, котрий завжди був «готовий ойчизні служити, за вольность її і свій живот положити».


Дудка Г. І.

Небесна Сотня: поезія / Ганна Дудка; худож.-оформлювач О. Гугалова-Мєшкова. — Харків: Фоліо, 2019. — 220с.

ISBN 978-966-03-8709-6

Нова поетична збірка присвячена Небесній Сотні. Авторка створила біографічні вірші про кожного про кожного з Героїв, які загинули у буремні дні протистояння на Майдані. Читач дізнається про Воїнів Світла через поетичні рядки, вірші торкаються найглибших струн душі.


Пєтков С.

Князь Святослав / Сергій Пєтков. — К.: Видавничий дім «АртЕк», (3-тє вид. переробл. і доповн.), 2018. — 208с.

ISBN 978-617-7674-13-8

Нариси присвячені постаті видатного правителя і полководця князя Святослава І Славного.

Дослідження для тих, хто не боїться відкривати і викривати. Вперше Іоанн Скилиця та Лев Диякон українською мовою розповіли про події, очевидцями яких вони стали. У популярній формі викладено сторінки історії, які десятиліттями приховувались від громади. Версії і загадки, міфи і легенди — з мороку століть з'являється легендарна постать великого лицаря Князя Святослава. Книга-експедиція, книга — слідчий експеремент. Читач стає співавтором, дослідником, свідком і учасником подій.

Запитання, загадки, версії дають можливість кожному читачу відчути себе дослідником і першовідкривачем стародавніх таємниць. Видання для всіх небайдужих і тих, хто шукає, сумнівається і мислить, творить і йде шляхом знань.


Стрельцов І.

Щоденник «Андерсена» / Ігор Стрельцов; худож.-оформлювач В. М. Карасик. — Харків: Фоліо, 2018. — 251с. — (Воєнні щоденники).

ISBN 978-966-03-8537-5

Олександр Летючий, він же дядя Саша, він же — солдат тієї війни, яку «чомусь назвали "АТО"», — надиктовує свої історії, щоденникові записи, восьмирічному Матвійкові. Про пережите. Про життя на передовій, буденно-страшне, коли звикаєш «до вигляду крові, до смерті, навіть до думки про власну смерть». Бо «смерть стала нормою життя і без цього можна збожеволіти», Але тут же — є і місце солдатському братерству, гумору, взаємовиручці. Так і про таке може розповісти тільки очевидець — в найдрібніших деталях і нюансах, невідомих «цивільним». Коли пишуть щоденник? Коли є що сказати, коли не можеш не говорити. І навіть коли говорити вже не можеш. Тому що тебе вже немає. Ти став янголом-охоронцем. Але душа, які раніше, болить — щоденник пишеться. І дитина дала тобі ім'я — «Андерсен». Хоч все розказане — зовсім не казка…


Мамалуй О. О.

Воєнний щоденник (2014-2015) / Олександр Мамалуй; пер. з рос. Є. М. Тарнавського; худож.-оформлювач Л.П. Вировець; фото К. Ходака, А. Клименка. — Харків: Фоліо, 2018. — 285 с.: фото.. — (Воєнні щоденники).

ISBN 978-966-03-8560-3

Перед вами — записки про війну, в якій довелося битися авторові та його товаришам.

Їх писав не журналіст і не письменник, а піхотний снайпер. Писав на айфоні в наметах і будиночках базових таборів, у короткострокових відпустках і навіть у напівзруйнованій будівлі метеостанції Донецького аеропорту. А зводив їх у книгу, вже снайпер-прикордонник, який повернувся з 77-добового відрядження до Краю Великих Неприємностей. Зводив на тому ж подряпаному айфоні, під час нічних чергувань у резервній мобільній групі на заставі і під час перемир'я.

Ця книжка не про героїв і не про святих, а про простих хлопців, які ризикнули головою заради того, щоб наша домівка не стала фронтом, про людей, які намагалися воювати добре, — тому, що билися за Батьківщину. Автор присвячує її всім бійцям і командирам роти снайперів 93-ї гвардійської чотири рази орденоносної мехбригади — і живим, і загиблим...


Белочкина Ю. В.

Всео Крыме / Ю. Белочкина; худож.-оформитель О. Иванова. — 2-е изд., испр. и доп. — Харьков: Фолио, 2018. — 249с.: ил.

ISBN 978-966-03-8340-1

Крым — это совершенно уникальное место, созданный самой природой шедевр. Там есть море и горы, пышная субтропическая растительность, хвойные горные леса и сухая степь. И все это дополняется благодатным климатом и интереснейшей историей.

Крым люди заселили в глубокой древности, и его письменная история является самой долгой и самой насыщенной не только в Украине, но и во всей Восточной Европе к северу от Дуная. Полуостров был пристанищем множества народов, принадлежавших к разным государствам и даже цивилизациям.

Крим — це унікальне місце, створене самою природою. Там є море і гори, пишна субтропічна рослинність, хвойні гірські ліси та сухий степ. І все це доповнюється благодатним кліматом та дивовижною історією.

У Криму люди селились з глибокої давнини, спочатку там жили таври, тому півострів називали Тавридою. Їм на зміну прийшли кіммерійці, яких витіснили скіфи. А узбережжя освоювали греки, візантійці, генуезці. У ХІІІ столітті Крим захопила Золота Орда, а в 1441 році утворилося Кримське ханство. 1783 року півострів був приєднаний до Російської імперії.

Сьогодні в Криму можна не тільки добре відпочити, але і побачити розкопки давньогрецьких міст, руїни середньовічних фортець, помилуватися чудовими палацами і парками. І, звичайно, особливого колориту Криму додає те, що там і сьогодні живуть люди різних національностей — українці, росіяни, татари, греки, караїми.


Кашницкий, Н.

АТО Байки / Никита Кашницкий, Владимир Бульба; жудож.-иллюстратор Р. Найда. — К. : Саммит-книга, 2019. — 128с. : илл.

ISBN 978-617-7560-78-3

Эта книга — удачный совместный дебют двух молодых украинских авторов.

Все истории, изложенные в ней, происходили на самом деле. Книга даёт возможность читателю ощутить силу и свежесть новой украинской прозы, позволяет взглянуть на драматические события в Украине глазами их непосредственных участников.


Третяк А.

Подорож Україною / Анна Третяк. — К.: АВІАЗ, 2018. — 240с.; іл.

ISBN 978-617-7209-24-8

Книга в доступній літературній формі розповість дітям та дорослим про красу української держави. Подорожуючи картою України, на сторінках цієї книги, ви побуваєте в кожному місті нашої держави, познайомитесь із видатними особами, які народились в тому місті про яке йде мова, дізнаєтесь про пам’ятні місця, замки та фортеці, храми, сади, парки, ліса, поля, гори, дивовижні краєвиди, річки та озера, культуру та мистецтво, особливості кожного куточку рідного краю.

Надруковано на замовлення Міністерства інформаційної політики України.

Для безкоштовного розповсюдження.


Захаров С.

Дыра. Август 2014: графический роман / Сергей Захаров. — К. : Основа, 2018. — 112с.

ISBN 978-966-699-953-8

Графический роман Сергея Захарова «Дыра. Август 2014» — это художественный приговор донеччанина так называемым ДНР и ЛНР. Созданный им арт-проект «Мурзилка» заполнил Донецк стрит-арт карикатурами представителей оккупационной власти. Захарова схватили, держали в подвале, несколько раз имитировали расстрел. Выйдя из застенок, художник нарисовал, что происходило с ним и другими пленными.

Графічний роман Сергія Захарова «Діра. Серпень 2014» — це мистецький вирок донеччанина так званим ДНР та ЛНР. Створений ним арт-проект «Мурзилка» заповнив Донецьк стрит-арт карикатурами на представників окупаційної влади. Захарова схопили, тримали у підвалі, кілька разів імітували розстріл. Вийшовши з катівні, художник намалював те, що відбувалося з ним та іншими полоненими.

Надруковано на замовлення Міністерства інформаційної політики України.

Для безкоштовного розповсюдження.


Нагорна, Н.

Повернутися з війни / Наталя Нагорна. — К.: ДІПА, 2018. — 120с.: іл.

ISBN 978-617-7606-04-7

Ця книжка насправді ж не про війну. Війна — лише випадковість для цих людей, лише тло їхніх подій. Коли ми випадково зрозуміли, як боляче чекати, як нестерпно любити та як складно повернутися з війни. 

Адже ніхто не повернувся з війни таким, як був.

І жодна книжка не пояснить нам, чому тримати автомат іноді легше, аніж тримати в руках телефон, який не відповідає.

Адже солдатам розказують, як воювати, але чомусь не пишуть, як припинити та жити далі.

Без примар, спогадів та нічних жахіть.

Ця книга з'явилася на світ, бо ми не маємо права на відчай.


Прибєга, Л.

Замки та фортеці України / Леонід Прибєга. — К.: Мистецтво, 2018. —192с. : іл.

ISBN 978-966-577-259-0

У лаконічній, концентрованій формі автор висвітлює основні етапи розвитку фортифікаційного будівництва на українських теренах.

На прикладах відомих і маловідомих пам'яток оборонної архітектури розкриваються їх типологічні, конструктивно-технічні, стилістичні та архітектурно-мистецькі особливості. До кожної пам'ятки подається науково-популярний нарис про історію її будівництва, формування, реконструкції, про видатних особистостей та знаменні події, пов'язані з цією спорудою.

Розповідаючи про залишки давнього оборонного зодчества — замки, фортеці, палаци та укріплені монастирі, автор закликає сучасників шанувати традиції наших предків, зберігати й охороняти пам'ятки фортифікаційного будівництва — свідків славного минулого українського народу.


Охоронці країни. Єднання: графічна новела / ідея: Леонід Краснопольський, Ігор Роговий, ASTA «ATERALBA» LEGIOS; художник та сценарій: ASTA «ATERALBA» LEGIOS. – випуск 1. – 2018. – 15с.


Охоронці країни. Початок: графічна новела / ідея: Леонід Краснопольський, Ігор Роговий, ASTA «ATERALBA» LEGIOS; художник та сценарій: ASTA «ATERALBA» LEGIOS. – випуск 2. – 2018. – 19с.


Охоронці країни. Місія: графічна новела / ідея: Леонід Краснопольський, Ігор Роговий, ASTA «ATERALBA» LEGIOS; художник та сценарій: ASTA «ATERALBA» LEGIOS. – випуск 3. – 2018. – 19с.


Охоронці країни. Півострів Керем: графічна новела / ідея: Леонід Краснопольський, Ігор Роговий, ASTA «ATERALBA» LEGIOS; художник та сценарій: ASTA «ATERALBA» LEGIOS. – випуск 4. – 2018. – 23с.


Охоронці країни. Хранителі: графічна новела / ідея: Леонід Краснопольський, Ігор Роговий, ASTA «ATERALBA» LEGIOS; художник та сценарій: ASTA «ATERALBA» LEGIOS. – випуск 5. – 2018. – 23с.


Охоронці країни. Ворожа база: графічна новела / ідея: Леонід Краснопольський, Ігор Роговий, ASTA «ATERALBA» LEGIOS; художник та сценарій: ASTA «ATERALBA» LEGIOS. – випуск 6. – 2018. – 23с.


Охоронці країни. Протистояння: графічна новела / ідея: Леонід Краснопольський, Ігор Роговий, ASTA «ATERALBA» LEGIOS; художник та сценарій: ASTA «ATERALBA» LEGIOS. – випуск 7. – 2018. – 23с.