06 Серп 2022
Біженці в роки Першої світової війни

В історії людства Перша світова війна була масштабним воєнним конфліктом, який зумовив колосальні суспільно-політичні зрушення, що призвели до виникнення нових соціальних феноменів, які істотним чином вплинули на характер та структуру суспільства воєнного та післявоєнного часу. Одним з таких соціальних явищ було біженство, яке стало прямим наслідком воєнних дій на фронтах світової війни, спричинивши велику гуманітарну катастрофу.
В результаті німецького наступу влітку 1915 року та подальшої окупації німцями частини прибалтійських та польських губерній, до тилових районів Російської імперії розпочалось масове переселення вимушених мігрантів, які намагалися виїхати з зони бойових дій воєнного конфлікту, рятуючи своє життя та рухоме майно.

Одним з регіонів, куди царською адміністрацією спрямовувався грандіозний за тими часами потік вимушених переселенців, була територія Придніпров’я. Варто зазначити, що представники російського командування та цивільної адміністрації не випадково обрали Катеринославщину в якості терену для розміщення великої кількості біженців. Справа полягала в тому, що на передодні Першої світової війни Катеринославська губернія була одним з економічно розвинутих регіонів півдня України з потужною господарською та соціальною інфраструктурою, з високим ступенем урбаністичного та економічного освоєння терену.

З середини літа 1915 року до міста починають прибувати чисельні евакуаційні потяги з вимушеними переселенцями. Губернська адміністрація та органи місцевого самоврядування зіштовхнулися з новим для себе масштабним викликом, який вимагав невідкладного прийняття комплексної програми екстрених адміністративних заходів та соціальних гарантій, орієнтованої на забезпечення прав та базових життєвих потреб біженців. Розроблена чиновниками програма ставила за мету уникнути масштабної гуманітарної катастрофи та чисельних жертв серед переміщеного цивільного населення шляхом надання системної матеріальної допомоги.

Складність ситуації для місцевої адміністрації полягала в тому, що вона змушена була вирішувати одночасно значний комплекс гострих соціально-економічних питань, зумовлених масовим напливом біженців: забезпечити переміщених осіб тимчасовим житлом з нормальними умовами проживання, гарячим харчуванням, матеріальною допомогою, медичним обслуговуванням та працевлаштуванням.
Про обставини організації системи соціальної опіки біженців в роки Першої світової війни ви дізнаєтесь з лекції Юрія Берестеня.